6 Ruwbouw

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de kennis en vaardigheden van de bouw leert.

Het gebruik van de juiste technieken en gereedschappen helpt je hierbij.

Je leert de basisvaardigheden van het bouwbedrijf. Er wordt ruim aandacht besteed aan technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt je voor op een om als burger mee te draaien in de maatschappij.

Maar de nadruk ligt op het leren van een vak: je leert handvaardigheid en het juiste gereedschap. In de derde graad leer je alles over bouwvoorbereiding, grondfunderingswerken, rioleringswerken, kruipruimten en kelders, opgaand metselwerk, gevelwerk en muuropeningen, overspanningen, ondersteuningen, vloerconstructies, dagdoorbrekingen, trappen in steenachtig materiaal, …

Je wordt geschoold tot polyvalent bouwvakman/vakvrouw, afgestemd op de beroepsprofielen ‘metselaar’, ‘bekister’ en ‘betonstaalvlechter’. Je maakt een geïntegreerde proef.

Dat is een project waarin je iets moet construeren, toegelicht met een geschreven werkje, en presenteert dit op het eind van het jaar. In de loop van het jaar heb je zes weken stage.

Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Realisaties ruwbouw 22
Bedrijfsbeheer (facultatief) 3