6 Lassen-constructie

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de basistechnieken lassen en metalen constructies leert.

Je leert Het gebruik van de juiste technieken, materialen en machines helpt je hierbij.

De vaardigheden van de tweede graad basismechanica worden verder uitgediept. Je leert verschillende vormen van lassen die de hoofdbrok uitmaken van de opleiding. Daarnaast leer je ook plaatbewerking, snijbranden, constructie en een basis van elektriciteit.

Je hebt op het eind van de derde graad een veelomvattende praktische vakkennis. Je kunt eenvoudige controlemetingen uitoefenen, en je kunt plaatbewerkingsmachines en gereedschappen bedienen. Je leert probleemoplossend denken.

Er is aandacht voor beroepseconomie, zodat je ook de basisprincipes van bedrijfsorganisatie leert kennen. Zo leer je nadenken over je plaats in het geheel van het bedrijf. Ook in de derde graad leer en werk je vooral via projecten. Je volgt 6 weken stage.

In een geïntegreerde proef combineer je de kennis van de algemene vakken met je praktische vaardigheden. Je maakt Geïntegreerde proef. Dat is een project waarin je iets moet construeren, toegelicht met een geschreven werkje, en presenteert dit op het eind van het jaar.

Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Realisaties mechanische constructies 22
Bedrijfsbeheer (facultatief) 3