5 Ruwbouw

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de kennis en vaardigheden van de bouw leert.

Het gebruik van de juiste technieken en gereedschappen helpt je hierbij.

technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt je voor op een om als burger mee te draaien in de maatschappij. Maar de nadruk ligt op het leren van een vak: je leert handvaardigheid en het juiste gereedschap.

In de derde graad leer je alles over bouwvoorbereiding, grondfunderingswerken, rioleringswerken, kruipruimten en kelders, opgaand metselwerk, gevelwerk en muuropeningen, overspanningen, ondersteuningen, vloerconstructies, dagdoorbrekingen, trappen in steenachtig materiaal, …

Je wordt geschoold tot polyvalent bouwvakman/vakvrouw, afgestemd op de beroepsprofielen ‘metselaar’, ‘bekister’ en ‘betonstaalvlechter’.

In het vijfde jaar loop je drie weken stage.

Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Realisaties ruwbouw 22