4 Elektromechanica

Elektromechanica is een richting met een behoorlijk zware theoretische component, maar waar de theorie toch ten dienste staat van projecten en probleemoplossend denken.

Deze afdeling koppelt een gedegen wiskundige inhoud (met 5 lestijden per week) aan een veelzijdige technische bagage. Wiskunde, elektriciteit en mechanica vormen de hoofdmoot. Je legt de basis van je verdere technische en wetenschappelijke vorming. Zowel theorie als laboratoriumoefeningen en praktijk zijn belangrijk. Je leert probleemoplossend denken, met al je theoretische bagage en vaardigheden die je aangeleerd krijgt. In het pakket algemene vakken ligt de nadruk minder op talen.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Toegepaste fysica 1
Toegepaste chemie 1
Elektriciteit 3
Elektrische schakeltechnieken 2
Mechanica 2
Elektromechanische processen 4