3 Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is een richting met een zware theoretische component. De nadruk ligt op wiskunde, wetenschappen en de theoretische grondslagen van de moderne technologie.

Deze afdeling koppelt een wiskundig-wetenschappelijke opleiding aan een technische vorming. Je legt hier de basis van je verdere technische en wetenschappelijke vorming.

Dit is een uitdagende richting. Wiskunde, wetenschappen, elektriciteit en theoretische mechanica vormen de hoofdbrok. Je krijgt een stevige portie theoretische stof in verband met de principes die aan de basis liggen van de hedendaagse technologie.

Leren in het laboratorium en door oefeningen is essentieel.

In het pakket algemene vakken ligt de nadruk minder op talen. Je leert geen stiel, maar de studies bereiden voor op hoger onderwijs.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Fysica 1
Chemie 1
Toegepaste wetenschappen en engineering 9