4 Elektrische installaties

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de basistechnieken elektriciteit leert.

Het gebruik van de juiste technieken, materialen en gereedschappen helpt je hierbij.

Je leert de basisvaardigheden van elektriciteit. Er wordt ruim aandacht besteed aan technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt je voor op een om als burger mee te draaien in de maatschappij. Maar de nadruk ligt op het leren van een vak: je leert handvaardigheid en je leert gebruik maken schema’s . Belangrijk is te weten wat de juiste materiaal keuze is, en het juiste gereedschap. De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden, dat de praktijk en de theorie als één geheel worden ervaren. Daardoor worden theorie en praktijk goed op mekaar afgestemd. In de lessen wordt vaak met projecten gewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de computer. Veiligheid is uiteraard een belangrijk aspecten van de opleiding.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Realisaties elektrische installaties 21