3 Schilderwerk en decoratie

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de basistechnieken schilderen en decoratie leert. Het gebruik van de juiste technieken, materialen en vaardigheden helpt je hierbij.

Je leert de basisvaardigheden van het schilderwerk en decoratie. Er wordt ruim aandacht besteed aan technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt je voor op een om als burger mee te draaien in de maatschappij. Maar de nadruk ligt op het leren van een vak: je leert handvaardigheid, je leert gebruik maken het juiste gereedschap. Je leert hoe belangrijk het is om juist om te gaan met je materiaal en er zorg voor te dragen. Je leert planmatig en nauwkeurig werken. Dat doe je in het vak Realisaties schilderwerk en decoratie, waarin theorie en praktijk samen worden aangeleerd, al doende en onder de vorm van projecten. Dit gebeurt in een rustige sfeer van het atelier. Je leert aandacht te hebben voor een fijne afwerking. Je werkt in de tweede graad vooral op kleine schaal. Je leert kleuren kiezen. Je leert hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Milieu is een belangrijk aspect van de opleiding.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Realisaties schilderwerk en decoratie 21