3 Houtbewerking

Een beroepsgerichte opleiding waarin je de basistechnieken houtbewerking leert. Het gebruik van de juiste technieken, materialen en machines helpt je hierbij.

Je leert de basisvaardigheden van houtbewerking. Er wordt ruim aandacht besteed aan technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt je voor op een om als burger mee te draaien in de maatschappij. Maar de nadruk ligt op het leren van een vak: je leert handvaardigheid, je leert gebruik maken van machines en het juiste gereedschap.

Je leert hoe belangrijk het is om juist om te gaan met je materiaal. Er is aandacht voor computertekenen. Je leert planmatig werken en gebruik te maken van de juiste materialen en houtsoorten. Je leert de verschillende eigenschappen van diverse houtsoorten kennen en waarderen. Dat doe je in het vak Realisaties hout, waarin theorie en praktijk tesamen worden aangeleerd, al doende en onder de vorm van projecten.

Je leert aandacht te hebben voor een fijne afwerking. Veiligheid en milieu zijn belangrijke aspecten van de opleiding.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Realisaties hout 21