3 Latijn A

Brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn waarin oorspronkelijke teksten worden bestudeerd alsook de Romeinse samenleving en cultuur.


Stevige basis wiskunde.

In deze studierichting krijg je wekelijks 5 lestijden Latijn. 


In de 2de graad gaan de lessen Latijn meer en meer uit van de teksten die de Romeinen ons overgeleverd hebben. Via lectuur verken je de basis van onze Westerse beschaving. Je leert een kritische geest tegenover hun bronnen aankweken. Het accent ligt op het verwerven van een stevige basis grammatica. Om de richting Latijn te volgen in het 3de jaar heb je voorkennis uit de eerste graad nodig.


Kennis en vaardigheden worden ook bijgebracht in uitstappen. Deze activiteiten komen jaarlijks terug op de schoolkalender. Ze worden daarnaast aangevuld met bezoeken aan tijdelijke tentoonstellingen die beantwoorden aan de leerplandoelstellingen.


In deze A-richting krijg je 5 uur wiskunde (4 uur basis + 1 uur uitbreiding) die ook meer theoretisch behandeld wordt.
Daarnaast krijg je, zoals in alle aso - richtingen, een brede algemene vorming.

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
Totaal 32u