3 Economie A

Maak kennis met de boeiende wereld van de economie.

Toch ook wel een stevige dosis wiskunde.

In deze studierichting krijg je wekelijks 4 lestijden economie. Bij de aanvang van de tweede graad wordt geen voorkennis van dit vak verondersteld. De leerinhouden van het vak socio-economische initiatie uit de 1° graad A worden hernomen. Ondernemen is het centrale thema in dit vak.

Gezinnen, overheid en bedrijven vormen samen een economische huishouding. De wisselwerking kan samengevat worden in een kringloop en vanuit die kringloop vertrekt de studie van de economie.

Je bestudeert onderwerpen als loon en inkomen, de arbeidsmarkt, arbeidsovereenkomsten, winst en verlies, marktonderzoeken,...
In deze A-richting krijg je 5 uur wiskunde (4 uur basis + 1 uur uitbreiding) die ook meer theoretisch behandeld wordt.

Daarnaast krijg je, zoals in alle aso - richtingen, een brede algemene vorming.

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
Totaal 32u