1A – lab Sociale vorming.

In dit eerste jaar krijg je een degelijke, algemene basisvorming met extra aanvulling voor Frans, wiskunde en sociaal-technische vakken.
Het is de start van een opleiding waar je gevormd wordt tot een sociaal en geëngageerd persoon.

De basisvorming is voor alle leerlingen van 1A voor 28 uur gemeenschappelijk.

Het keuzepakket bestaat uit 1 uur extra wiskunde, 1 uur extra Frans en 2 uur sociale en technische vorming.

In het vak STV leer je niet alleen de theorie over voeding maar pas je dit ook toe in eenvoudige kookmomenten.

Je leert verschillende materialen kennen en ermee werken. Het extra lesuur Frans en wiskunde biedt de mogelijkheid om de leerstof op een minder hoog tempo te verwerken en extra oefeningen te maken om de leerstof te beheersen.

1STV smilies

Aardrijkskunde 2
Frans 5
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Sociale en technische vorming 2
Techniek 2
Wiskunde 5