1B – nijverheid elektriciteit

Dit jaar herhaalt stof van de lagere school en tast je interesses af.

Je leert er vooral al doende door met je handen te werken.

1B is de klas voor jongeren die liever zo praktisch mogelijk aan de slag willen, en al doende willen leren.

Er wordt een inhaalbeweging gemaakt: de belangrijkste onderwerpen van de basisschool worden herhaald aan een rustig tempo. Bovendien wordt de nieuwe leerstof op maat van de leerlingen onderwezen. Je hebt er minder leerkrachten en zit in een kleine klas.

‘Met je handen kunnen en willen werken’ is belangrijk. Je leert in het eerste jaar vooral je weg te vinden in de maatschappij en je interesses te ontdekken. Daarom maak je kennis met verschillende vakken: verzorging, metaal, hout, bouw en elektriciteit. Met een uurtje exploratie gaan we op stap om buiten de schoolmuren te leren hoe de maatschappij in mekaar zit.

Je kiest in deze klas voor een extra uurtje elektriciteit, zonder dat je daarom al op deze richting vastgepind hoeft te zijn.

Exploratie 1
Frans 2
Godsdienst 2
Leefsleutels/leren leren/klasuurtje 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 3
Techniek elektriciteit 2
Techniek bouw 1
Techniek hout 1
Techniek metaal 1
Techniek verzorging 1
Wiskunde 4