5 Wetenschappen - Wiskunde

Uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen.

Beide aspecten van deze studierichting doen een bijzonder beroep op het abstraherend vermogen, grote aandacht voor methode en nauwkeurigheid.
De component wiskunde klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, ruimtemeetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie: je kiest 2 seminaries waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: toegepaste wetenschappen, microbiologie, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie voor niet-economisten, uitbreiding wiskunde, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wetenschappelijke literatuur 1
Wiskunde 6
Totaal 32u