Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Een intensief taalbad Nederlands voor de anderstalige jongere tussen 12 en 18 jaar dat voorbereidt op elke studierichting in het secundair onderwijs.

In de OKAN klas worden leerlingen intensief voorbereid om het Nederlands te leren, dit in een lesprogramma van 28 uur. In dit taalbad krijgen ze 2 uur sport, 2 uur godsdienst en 24 uur Nederlands en is er aandacht voor schoolse taalvaardigheid aangepast aan de individuele noden van de leerlingen.

Het verwerven van deze kennis gebeurt voor de leerling in een veilig klasklimaat. Door de structuur en de regelmaat van het schoolleven krijgen ze een belangrijke houvast.

Op regelmatige basis worden de klasgroepen herschikt zodat de leerling op zijn/haar niveau optimaal de taal leert beheersen. Het is immers de bedoeling dat de leerling na het individueel leertraject in OKAN, instroomt in het gewone onderwijs.

Naast het taalbad bereiden we de anderstalige nieuwkomer voor op het vervolgonderwijs in een secundaire school in Vlaanderen. Afhankelijk van het leertraject van de OKAN’er geven we een infomoment voor leerlingen (in klas) en ouders (op het oudercontact) over de studiekeuzemogelijkheden in Vlaanderen. Na de afname van een belangstellingstest denken leerlingen, ouders, school en CLB na over een geschikte studiekeuze na OKAN.

Na dit proces krijgt de leerling de kans om tijdens 2 of meerdere ‘snuffelweken’ les te volgen in een studierichting die het best aansluit bij de mogelijkheden van de anderstalige nieuwkomer.

Na de snuffelweken komt de OKAN’er terug naar de onthaalklas en krijgen de leerkrachten een evaluatie over hun snuffelperiode. Op basis van die evaluatie en het individueel leertraject in OKAN geven de leerkrachten een eindadvies.

Nederlands 24u
Sport 2u
Godsdienst 2u