2 Techniek wetenschappen

Degelijke algemene vorming met een ruim aanbod natuurwetenschappen. Minder zwaar talenpakket.

Ook deze basisoptie heeft 26 lesuren gemeen met Latijn en Moderne wetenschappen.
De aanvullende uren gaan hier naar het vak
natuurwetenschappen waardoor de leerlingen, naast een degelijk aanbod algemene vakken, een wiskundige en wetenschappelijke vorming krijgen.
Binnen het vak wiskunde is er niet alleen aandacht voor theorie. Er wordt veel ingeoefend en toepassingen uit diverse domeinen komen aan bod.
Daarnaast is er een ruimer aanbod vanuit het vak natuurwetenschappen.
Door de eigenheid van deze basisoptie zijn aanleg én interesse voor wiskunde en wetenschappen
onontbeerlijk. Deze twee eigenschappen worden echter teniet gedaan, wanneer ze niet gekoppeld zijn aan inzet en regelmatige studie.
Wie goed scoort op wiskundig en wetenschappelijk vlak maar minder aanleg heeft voor talen,
beantwoordt goed aan het profiel van een leerling Toegepaste wetenschappen. Het talenpakket valt minder zwaar uit omdat men in deze basisoptie meer belang hecht aan de communicatieve
vaardigheden dan aan de theoretische kennis.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Informatie- en communicatietechnologie ½
Leersleutels 1/2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 7
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 5
Totaal 32