2 Moderne wetenschappen

Een theoretische algemene vorming met een keuzegedeelte wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie.

In het tweede jaar A krijg je 27 uur gemeenschappelijke basisvorming.

Het keuzegedeelte bestaat uit 3u wetenschappelijk werk en 2u socio-economische initiatie. In het vak WeW verwerf je een hoeveelheid natuurkundige feitenkennis. Dat doe je proefondervindelijk en op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Je leert kritisch omgaan met meetresultaten en krijgt inzicht in technologie die een logisch gevolg is van de wetenschap.

In SEI krijg je een kennismaking met het vak economie. Vanuit jouw ervaringswereld worden de eerste sociaal-economische begrippen aangeleerd: de bedrijven en de gezinnen en de wisselwerking ertussen, de overheid en de relaties met andere landen.

Elk trimester wordt met wetenschappelijk werk een vakoverschrijdend project uitgewerkt.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Leefsleutels 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Socio-economische initiatie (SEI) 2
Techniek 2
Wetenschappelijk werk 3
Wiskunde 5