2 Latijn

Een sterk theoretische algemene vorming met een basisoptie Latijn.


In het tweede jaar A krijg je 27 uur gemeenschappelijke basisvorming.

De aanvullende 5 uren gaan naar het vak Latijn, waar verder gebouwd wordt op de leerstof klassieke studiën van het eerste jaar. Deze studierichting vraagt van jou een grote discipline om dagelijks de leerstof te verwerken.

Tijdens de lessen Latijn kom je in contact met de Romeinse beschaving en krijg je een grondige inleiding tot de klassieke letterkunde.

Hiervoor is een stevige basis grammatica en vocabularium vereist.

Het tweede jaar spitst zich dan ook toe op de taalstudie en de toepassingen ervan.

Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 5
Latijn 5
Leefsleutels 1