1A – lab Latijn.

In dit eerste jaar A krijg je een degelijke, algemene basisvorming met keuzegedeelte klassieke studiën: Latijn en Grieks.

De basisvorming is voor alle leerlingen van 1A voor 28 uur gemeenschappelijk. In het keuzegedeelte krijg je 4 uur klassieke studiën. In dit vak bestudeer je twee klassieke talen: hoofdzakelijk Latijn maar je proeft ook een aantal lessen van het Grieks.

In het eerste jaar leer je al heel wat Latijnse woorden en maak je kennis met de begrippen van de grammatica. Je opgedane kennis pas je toe bij het lezen van prachtige verhalen. Je leert de cultuur van de Romeinen kennen.

Latijn leren vormt dan ook een uitstekende basis voor het aanleren van andere vreemde talen.

1 Latijn smilies

Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Klavierbeheersing (1)
Klassiek studiën 4
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4