6 Economie-Wiskunde

Studie van algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht met een flinke dosis wiskunde.

In economie bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. Je leert ingewikkelde structuren verwerken, omgaan met statistische cijfermateriaal. Je leert nadenken over de ethische benadering van de economie …


De component wiskunde klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, ruimtemeetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie. Het eerste seminarie wordt besteed aan het eindwerk. Daarnaast kies je 1 vrij seminarie waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: wetenschappen voor niet-wetenschappers, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, uitbreiding wiskunde, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wiskunde 6
Totaal 32