5 Moderne talen-Wetenschappen

Veelzijdige taalvorming en wetenschappelijke vorming.


Aandacht voor parate communicatieve vaardigheden in de moderne talen.

Deze studierichting mikt enerzijds op een veelzijdige taalvorming en anderzijds op een wetenschappelijke vorming.
Beide aspecten van deze studierichting doen een bijzonder beroep op het abstraherend vermogen, grote aandacht voor methode en nauwkeurigheid, zowel bij het wetmatige, als bij de uitdieping van de taalkennis.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie: je kiest 2 seminaries waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: toegepaste wetenschappen, microbiologie, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie voor niet-economisten, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wiskunde 4
Totaal 33u