5 Economie-Moderne talen

Studie van algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht.

Aandacht voor parate communicatieve vaardigheden in de moderne talen.

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. In economie bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. Je leert ingewikkelde structuren verwerken, omgaan met statistische cijfermateriaal. Je leert nadenken over de ethische benadering van de economie …


In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden. De praktische taalbeheersing wordt onderbouwd door een stevige basis grammatica.
Voor wiskunde kan je kiezen tussen 3 of 4 lestijden per week.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie: je kiest 2 seminaries waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: wetenschappen voor niet-wetenschappers, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wiskunde 3/4
Totaal 32/33u