4 Wetenschappen

Verdieping van de wetenschappelijke vakken: biologie, chemie en fysica.
Sterke wiskundige vorming.

In de richting ”wetenschappen” krijg je telkens 1 uur biologie, chemie en fysica extra in je lessenrooster.

In dit extra uur wordt de basisleerstof uitgebreid met experimenten, veldwerk, verwerking van de meetresultaten, ICT-toepassingen en onderzoekvaardigheden.

Je bestudeert de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Je leren dit feitenmateriaal op een inzichtelijke manier verwerken. Aangezien wiskunde een basis vormt voor een verdere wetenschappelijke studie, wordt deze studierichting steeds gevolgd met leerweg 5 voor wiskunde (basis + uitbreiding) en 2 uur informatica.

Daarnaast krijg je, zoals in alle aso - richtingen, een brede algemene vorming.

Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5
Totaal 32u