4 Techniek wetenschappen

Sterke theoretische en toegepaste opleiding op het vlak van wiskunde en wetenschappen.

Met Toegepaste Wetenschappen kies je voor een sterke theoretische en technische opleiding.


Je krijgt immers 10 lesuren wetenschappelijke vakken: biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).


De helft hiervan breng je door in het labo, waar je kennismaakt met de praktijk.


Vergeet ook niet dat er een stevig pakket wiskunde is.

Aardrijkskunde 1
Biologie theorie 1
Biologie laboratorium 1
Chemie theorie 2
Chemie laboratorium 2
Engels 2
Frans 3
Fysica theorie 2
Fysica laboratorium 2
Geschiedenis 1
Godsdienstleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 6
Totaal 32