6 Mechanische vormgevingstechnieken

Je wordt opgeleid tot een mecanicien die zorgzaam kan omgaan met machines, ze onderhouden en zaken die vastlopen kan repareren.

Je leert nieuwe machineonderdelen maken.

De studierichting Mechanische vormgevingstechnieken heeft een dubbele doelstelling: je verwerft de startkwalificatie om het beroep van mechanische vormgever te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor het eigen werk.

Na een korte in-servicetraining in een mechanisch bedrijf kun je aan de hand van technische informatie rapporteren, werkzaamheden starten, uitvoeren en begeleiden. Daarnaast verwerf je voldoende competenties om je te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. Je leert met dure machines omgaan .

Je leert problemen analyseren en oplossen. Je kunt werktekeningen maken, analyseren en gebruiken om iets uit te voeren. Kortom, je wordt opgeleid tot een technicus die alles kan onderhouden, wisselstukken kan maken, en alles weer aan de praat kan krijgen.

In het zesde jaar maak je een geïntegreerde proef: het hele jaar werk je aan een project waarin verschillende vakken aan bod komen. Je loopt twee weken stage.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Realisaties mechanische vormgevingstechnieken 18
Bedrijfsbeheer (facultatief) 2