6 Autotechnieken

Je leert alles over onderhoud, diagnose, reparatie en onderhoud van wagens.

Je leert dit in een werkplaats die ingericht is als een garage.

Autotechnieken is een afdeling die behoort tot de praktisch-technische opleidingen. De beroepspraktijk is een belangrijke pijler in de vorming, maar even belangrijk zijn de theoretisch-technische vakken.

Ook algemene vorming, toch nog een derde van het lessenpakket mag niet onderschat worden. Enerzijds motoren, anderzijds het rollend gedeelte maken het hoofdaanbod uit. Daarnaast krijg je voertuigelektriciteit, voertuigelektronica, diagnosesoftware, labo en praktijk. Je leert hoe wagens in mekaar zitten, hoe je problemen en oorzaken moet vaststellen, hoe je die moet oplossen en hoe je de voertuigen onderhoudt. Je oefent in een werkplaats die ingericht is als een echte garage.

Je werkt op moderne wagens.

In het zesde jaar maak je een geïntegreerde proef: het hele jaar werk je aan een project waarin verschillende vakken aan bod komen. Je loopt twee weken stage.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Realisaties autotechnieken 18
Bedrijfsbeheer (facultatief) 2