5 Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is een richting met een zware theoretische component.

De nadruk ligt op wiskunde, wetenschappen en de theoretische grondslagen van de moderne technologie.

Deze afdeling koppelt een wiskundig-wetenschappelijke opleiding aan een technische vorming. De wiskunde wordt in de 3de graad opgedreven tot 8 uur per week.

De technisch-theoretische vakken zijn niet alleen een uitbreiding en uitdieping van de leerstof van de 2de graad, maar zijn vooral op laboratoriummetingen gericht. Informatica wordt inde technische en in de algemene vakken geïntegreerd.

Een belangrijk pakket algemene vorming ondersteunt de wetenschappelijke en technische vakken, hoewel talen vooral vanuit een een praktisch standpunt aangeleerd worden. Aangezien deze afdeling voorbereidt op hogere studies moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om ook buiten de lestijden te studeren en te werken.

Deze studie-inzet na de lesuren bepaalt in hoge mate de kans op succes in de studies.

Dit is immers een doorstromingsrichting: je leert geen stiel, maar je wordt voorbereid op hogere studies.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 8
Toegepaste fysica 2
Toegepaste chemie 2
Industriële wetenschappen (mechanica, elektriciteit, elektronica) 9