5 Elektromechanica

Elektromechanica is een richting met een behoorlijk zware theoretische component, maar waar de theorie toch ten dienste staat van projecten en probleemoplossend denken.

De derde graad elektromechanica bereidt vooral naar inhoud als naar studievolume voor op hoger onderwijs. Er is een verdere uitdieping van wiskunde, mechanica en elektriciteit en je start met elektronica. Ook in de derde graad zijn laboratorium en praktijk een essentieel onderdeel van de opleiding. Algemene opleiding blijft belangrijk, maar ondersteunt ook de specifieke vakken.

Je leert probleemoplossend denken, met al je theoretische bagage en vaardigheden die je aangeleerd krijgt. In het pakket algemene vakken ligt de nadruk minder op talen.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 4
Elektromechanische processen 18