5 Elektrische installatietechnieken

Je leert op een praktische manier les over elektriciteit.

Je vaardigheden worden ondersteund door een grondige theoretische kennis van materialen en technieken. Doen en studere worden gecombineerd in projectwerk.

Naast de vakken talen, wiskunde, algemene vorming en de specifiek technische vakken zoals elektriciteit, installatieleer en elektronica krijgen praktijk en de praktijktoepassingen grote aandacht.

De meeste lessen vinden plaats in vaklokalen en labo’s opdat theorie en praktijk mekaar maximaal ondersteunen. Theorie is nodig voor de praktijk, maar door te doen versta je de theoretische achtergrond gemakkelijker.

Je moet zelfstandig opzoekingswerk verrichten.

Veel onderricht gebeurt in de vorm van projecten. Je maakt kennis met moderne toepassingen, zoals domotica.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Realisaties elektrische installatietechnieken 18
Bedrijfsbeheer (facultatief) 3