7 Verwarmingsinstallaties

Een beroepsgerichte opleiding waarin je brandertechnieken leert, dat betekent installeren, onderhouden en herstellen van centrale verwarming.

In het specialisatiejaar richt de opleiding zich volledig op verwarmingsinstallaties. Een bekwame installateur levert kwaliteitswerk, zonder daarbij de prijs en een perfecte afwerking uit het oog te verliezen.

Wanneer je na deze opleiding in een huis de verwarming kunt installeren en onderhouden of een defecte verwarmingsketel komt herstellen zal de klant je graag zien komen, en dankbaar zijn voor het comfort dat je hem levert.

Je verwerft de startkwalificatie om als werknemer centrale verwarming te installeren en te herstellen aan de hand van technische informatie.

Je maakt een geïntegreerde proef. Dat is een project waarin je iets moet construeren, toegelicht met een geschreven werkje, en presenteert dit op het eind van het jaar. In de loop van het jaar heb je zes weken stage.

Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Verwarmingsinstallaties 20
Bedrijfsbeheer (facultatief) 2