3 Wetenschappen

Verdieping van de wetenschappelijke vakken: biologie, chemie en fysica.
Sterke wiskundige vorming.

In alle richtingen krijg je positieve wetenschappen: biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).
Maar in de richting Wetenschappen krijg je voor deze vakken meer uren. Die worden ingevuld met laboratorium, proeven, veldwerk, ICT-toepassingen en onderzoeksvaardigheden. De leerstof wordt voor wetenschappen dus meer uitgediept dan in andere ASO-richtingen.

In deze richting krijgt men 5 uur wiskunde (basis + uitbreiding) en 2 uur informatica.

Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Informatica 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
Totaal 32