3 Latijn B

Brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn waarin oorspronkelijke teksten worden bestudeerd alsook de Romeinse samenleving en cultuur.
Een goede basisvorming wiskunde.

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn.
Je bouwt hierbij verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst.
Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur.

In deze B-richting wordt 5 uur wiskunde aangeboden, wat de basisvorming is (4 uur), aangevuld met één uur remediëring wiskunde (herhaling en inoefenen).

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Remediëring wiskunde 1
Wiskunde 4
Totaal 32