3 Latijn A

Brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn waarin oorspronkelijke teksten worden bestudeerd alsook de Romeinse samenleving en cultuur.
Stevige basis wiskunde.

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn.
Je bouwt hierbij verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst.
Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur.

In deze A-richting wordt 5 uur wiskunde aangeboden (4 uur basis + 1 uur uitbreiding). Daarnaast wordt in het 4de jaar voorzien in een aanvullend uur fysica, zodat het volgen van een wetenschappelijke richting in de derde graad vergemakkelijkt wordt.
Dit betekent dat in het tweede leerjaar voor wiskunde en wetenschappen goede resultaten werden behaald

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Uitbreiding wiskunde 1
Wiskunde 4
Totaal 32