7 Haarstilist

Kies voor een praktische opleiding.
Leer de basistechnieken voor dames- en herenkappen toepassen.
Bereid je voor op het kappersberoep.

In het zevende jaar Haarstilist leer je als lid van een team verschillende taken en functies uit te voeren in een kapsalon. Je biedt klanten op een professionele manier service aan. Als verantwoordelijke organiseer en coördineer je de werkzaamheden in het kapsalon.
Als leerling van het zevende jaar krijg je de ruimte om creatief te werken en de klant persoonlijk te begeleiden. Acties rond Sinterklaas, Moederdag, Kerstmis … maken deel uit van de dagelijkse praktijk.
Je leert verantwoordelijkheid nemen voor de verschillende taken en je werkt professioneel en kwaliteitsgericht. In het didactisch kapsalon van de school en via stages krijg je de kans om de nodige competenties te verwerven en verder te ontwikkelen.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Salonwerk 12
Stage 6
Toegepaste economie 2
Ondernemend project 2
Aantal lesuren per week 34