5-6 Office Assistant

Ontwikkel je secretariaatsvaardigheden.
Oefen in het vlot uitvoeren van administratieve en logistieke taken.
Verfijn sociale vaardigheden en attitudes.
Pas jouw aangeleerde technieken toe op stage.

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans en Engels). Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren. De opleiding stoomt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk.
Je leert de pc vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad…. Ook andere secretariaatsvaardigheden oefen je in (telefonische communicatie, postverwerking…).

Je leert met eenvoudige administratieve pakketten werken. Tijdens het uitvoeren van je taken leer je initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen. Je wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken.

Stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.

Je kan kiezen tussen 2 keuzemodules: logistiek medewerker en medewerker klantendienst.

In de module logistiek leer je de taken van een logistiek medewerker op praktijkgerichte wijze uitvoeren (goederen ontvangen en opslaan in een magazijn, een heftruck bedienen, goederen verzendklaar maken, goederen registreren in de voorraadadministratie).

In de module medewerker klantendienst leer je de taken van een medewerker op de klantendienst uitvoeren (gesprekken voeren met klanten via de telefoon, mail of chat, simultaan de gegevens van het gesprek bewaren in een database).

Administratief medewerker 12 11
Engels 2 2
Frans 3 2
Godsdienst 2 2
Keuzemodule klantendienst of logistiek 5 7
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Zakelijke communicatie Nederlands 2 -
Ondernemend project - 2
totaal aantal lestijden 32 32