5-6 Marketing en ondernemen - handel

Kies voor een commerciële richting.
Doe heel wat praktijkervaring op in de oefenfirma.
Door de brede algemene vorming word je goed voorbereid op het hoger onderwijs.

De derde graad Handel TSO is een commerciële studierichting Er wordt gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten: een stevige algemene vorming, een taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context en een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit een commercieel deel ( marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau), een administratief deel: (afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming) en bedrijfseconomisch deel ( aanleren van ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige).
Via de oefenfirma doe je heel wat praktijkervaring op. De goederen- en geldstromen zijn virtueel, alle administratie is echt. Door de samenwerking met Cofep (Belgische centrale voor oefenfirma’s) maak je deel uit van een wereldwijd netwerk van oefenfirma’s.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Er is een gevarieerd aanbod van werkvormen: bizzkidz, marketingproject, ondernemer voor de klas, deelname aan beurzen voor ondernemers, … Deze projecten zorgen ervoor dat de link met het bedrijfsleven wordt gelegd.

Kom je uit ASO of een ander studiedomein van het TSO, dan is instromen mogelijk. Door inhaalcursussen en een extra inspanning is het zeker mogelijk om succesvol in te stromen.

Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 10 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Aantal lesuren per week 32 32