5-6 Accountancy en informatica (=Boekhouden-Informatica)

Kies voor een bedrijfsgerichte & wiskundige richting met een stevige informaticacomponent (o.m. programmeren).
Bereid je voor op een professionele bachelor in de economische sector.
Ontwikkel je analytisch denkvermogen.

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica kun je logisch, pragmatisch en analytisch denken en ordelijk en nauwkeurig omgaan met cijfers. Je beschikt over een goede wiskundige basis.
Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. In vergelijking met de studierichting Marketing en ondernemen (=Handel ) zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen. Het vak toegepaste informatica is uitgebreider en het omvat ook programmeren. Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van de juiste vaardigheden en attitudes. Er is een gevarieerd aanbod van werkvormen: bizzkidz, marketingproject, ondernemer voor de klas, … Deze projecten zorgen ervoor dat de link met het bedrijfsleven wordt gelegd.

Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 6 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 6 5
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Aantal lesuren per week 32 32