5-6 IT en netwerken (= Informaticabeheer)

Leer het inwendige van een computer beter kennen en beheren.
Verdiep je in netwerkverkeer en het beheer ervan;


Bereid je voor om te werken met computers in bedrijven en de gebruikers te ondersteunen.
Je gaat vlot om met gebruik en beheer van softwarepakketten.

IT en Netwerken bied een brede algemene vorming met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
Er is een bedrijfsgerichte component met een gespecialiseerde vorming toegepaste informatica (beheer van computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten met inbegrip van BIN-normen en softwareontwikkeling met terugkoppeling naar de praktijk). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciƫle en juridische accenten. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken

Kom je uit ASO of een ander studiedomein van het TSO, dan is succesvol instromen zeker mogelijk door inhaalcursussen en een extra inspanning. Het is noodzakelijk dat je over voldoende IT-capaciteiten beschikt .

Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfsbeheer 2 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Stage - 2
Toegepaste informatica 11 9
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Aantal lesuren per week 32 32