3-4 Sociale en technische wetenschappen

Verdiep je in de mens en zijn omgeving.
Leer de wereld op een wetenschappelijk manier te benaderen.
Ontwikkel je presentatie- en organisatievaardigheden.

Je verkent de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Je hebt ook aandacht voor jouw positie daarin. Je krijgt een brede vorming op sociaal en wetenschappelijk vlak vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
In het vak integrale opdrachten ontwikkel je een aantal belangrijke competenties:
• een wetenschappelijk onderzoek voeren;
• een activiteit of maaltijd organiseren voor een groep;
• een mondelinge presentatie houden;
• jouw eigen studieloopbaan in handen nemen.

Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Integrale opdrachten 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 1
Sociale wetenschappen 3 3
Wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32