2 STV

De thema's voeding en gezondheid spreken je aan.
Ontwikkel je creativiteit en jouw technisch denken.
Interesse in wetenschappen is een troef.

In het tweede jaar bestudeer je de volgende thema's: samenwerken, ergonomie, lengte, elektriciteit,massa, tijd, volume, kwaliteit, temperatuur. Het gebruik van cijfermateriaal is hier belangrijk. We leren tabellen, grafieken, diagrammen begrijpen, lezen, opstellen, …

De basisbegrippen uit de lessen meetkunde lagere school worden herhaald en aangevuld met enkele nieuwe technische en sociale onderwerpen.

Bij ieder thema bestudeer je ook het sociale aspect zoals de veiligheid in huis, het verbeteren van de levenskwaliteit, lichaamshouding, gezonde voeding….
Die opgedane kennis pas je toe in de keuken en in verschillende doe-activiteiten.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Leer- en leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Techniek 2
Wiskunde 4
optie Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming 5
Totaal aantal lesuren 32