2 KV

Maak kennis met de beroepenvelden kantoor - verkoop en voeding - verzorging.

In deze studierichting wordt de nadruk gelegd op 2 beroepenvelden: Kantoor-verkoop en voeding-verzorging
Het beroepenveld KANTOOR en VERKOOP is het meest theoretische van alle beroepenvelden. Hier besteed je veel aandacht gaat aan het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer.

In dit beroepenveld wordt er gewerkt rond 5 thema’s:
* Retail, logistiek en administratie in ons dagelijks leven
* Kopen en verkopen: het koopproces, snel en juist rekenen, de btw, aankoopfacturen
controleren en verkoopfacturen opmaken
* Betalen in de handel: hoe betalen, rechtstreeks of onrechtstreeks betalen, Sepa, de
Europese betaalruimte, de betalingsdocumenten, betalen met kaarten
* Reclame en promotie
* De kantooromgeving: het organogram, de kantoorbediende, het ideale kantoor,
kantoorapparatuur.

In het tweede beroepenveld VERZORGING-VOEDING maak je kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp in de bejaarden- of gehandicaptensector. De aandacht gaat zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en woonomgeving .
Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt kennis met de werking van en de zorg voor het totale lichaam (handen, voeten, haar, huid, gelaat, gebit, houding,…)
Je leert over de belangrijkste voedingsmiddelen, keukengereedschappen en - toestellen. Je leert zorgen voor de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, smaakvolle en betaalbare gerechten klaarmaken en opdienen.
Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor kledij en textiel. Bovendien mag je decoratieve werkstukjes maken.

Frans 2
Godsdienst 2
Handvaardigheid haarzorg 2
ICT- en klaviervaardigheden 2
Initiatie in administratie en verkoop 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Personenzorg 2
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
Zorg voor leef- en woonsituatie 2
Zorg voor voeding 3
Totaal aantal lesuren 32