6 Verzorging

Praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt op een baan in de zorgsector.

De kennis en vaardigheden die je opgebouwd hebt in de tweede graad wordt in de derde graad uitgebreid en toegepast tijdens de stages.

In het zesde jaar worden de basistechnieken van verzorging met kinderen en bejaarden verder aangeleerd.

Tijdens verschillende projecten, praktijklessen en stages worden deze technieken onder begeleiding ingeoefend in eenvoudige situaties.

De leerlingen worden dus intensief voorbereid als polyvalent verzorgenden.

Vier weken les worden afgewisseld met twee weken stage. Leerlingen leren op een warm-menselijke manier kunnen omgaan met zowel de jongere als de oudere zorgvrager.


De leerlingen van het zesde jaar oefenen intens met kinderen en bejaarden, en dit zowel op stage als tijdens de praktijklessen.

Frans 2
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Lichamelijke opvoeding 2
Zorg voor huishouden 2
Zorg voor het lichaam 6
Zorg voor mensen 6
Stages 10
totaal aantal lestijden 34