1A – lab Algemene Vorming

Degelijke algemene vorming met een extra inoefenen van de hoofdvakken (Frans, Nederlands, Wiskunde)

De focus in onze eerste graad ligt op een observatie gedurende twee jaar, waarbij de klemtoon vooral ligt op basisvorming. Nochtans kan men reeds in functie van interesse en aanleg, een accent leggen door in dat eerste jaar een keuze te maken tussen verschillende richtingen.

In het eerste jaar zijn in totaal 28 van de 32 lesuren gemeenschappelijk.

Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo ga je op bepaalde leerstofonderdelen dieper in en krijg je bijkomende leerstof. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere opdrachten.
Voor Frans (+ 1 uur) en wiskunde (+ 1 uur) is meer tijd voorzien om de leerstof in te oefenen en te verdiepen. 

Tenslotte zijn er twee uren waarin gekeken wordt waarin je ofwel kunt versterken of verdiepen, dit voor Frans, Nederlands en/of wiskunde.

1 moderne smilies

Aardrijkskunde 2
Dactylo 1/2
Frans 6
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
ICT ½
Leer-en leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4+1
Totaal 33