1A – lab Latijn

Degelijke algemene vorming met een extra keuze voor het vak Latijn.

De focus in onze eerste graad ligt op een observatie gedurende twee jaar, waarbij de klemtoon vooral ligt op basisvorming. Nochtans kan men reeds in functie van interesse en aanleg, een accent leggen door in dat eerste jaar een keuze te maken tussen verschillende richtingen.

In het eerste jaar zijn in totaal 28 van de 32 lesuren gemeenschappelijk.

Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo ga je op bepaalde leerstofonderdelen dieper in en krijg je bijkomende leerstof. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere opdrachten.

Voor Frans, Nederlands en wiskunde heb je een aantal lesuren per week minder waardoor het tempo in deze richting hoger ligt.
Bovendien krijgt je Latijn en wat Grieks erbij.

1 Latijn smilies

Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
ICT ½
Leer- en leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Dactylo ½
Optie Latijn.
Latijn 4
Totaal 33