6 Economie-Moderne talen A

Studie van algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht.

Aandacht voor parate communicatieve vaardigheden in de moderne talen.

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen.

In economie bestudeer je algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht. In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Voor het aanbod seminaries: klik hier

Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Vrije ruimte / seminaries 0
Totaal 32