5-6 Sociale en technische wetenschappen

Bestudeer het individu in de maatschappij.

Leer de wereld op een wetenschappelijk manier te benaderen.

Ontwikkel je presentatie- en organisatievaardigheden.

In de richting Sociale en technische wetenschappen krijg je een groot pakket natuurwetenschappen. Daarin leg je de link tussen wetenschap en samenleving. Fysica, chemie en biologie komen op een geïntegreerde manier aan bod met aandacht voor het onderzoekend leren (waarnemen, onderzoeken, verklaren). Ook de sociale wetenschappen vormen een belangrijk onderdeel van de richting. Hier verdiep jij je verder in het individu en de rol van het individu in de maatschappij.
In het vak ‘integrale opdrachten’ ontwikkel je een aantal belangrijke competenties tijdens themagerichte opdrachten:

  • • een wetenschappelijk onderzoek voeren;
  • • een activiteit of maaltijd organiseren voor een groep;
  • • een mondelinge presentatie houden;
  • • jouw eigen studieloopbaan in handen nemen.
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale opdrachten 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 5 5
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
TOTAAL 32