7 kinderzorg

Een specialisatiejaar dat je voorbereidt op een baan in de zorgsector met een rechtstreekse tewerkstelling in een kinderdagverblijf, kleuterschool, buitenschoolse opvang of als onthaalouder.

Deze eenjarige opleiding biedt je eveneens een basis om verder te studeren vb. als bachelor kleuteronderwijs. Vraag na of je in aanmerking komt voor vrijstelling van algemene vakken.

In het zevende specialisatiejaar vervolmaak je je competenties bij een specifieke doelgroep nl de jongere zorgvrager. Je studeert af met een diploma secundair onderwijs kinderbegeleider.

Tijdens je opleiding leer je naast de verzorging ook alles over het opvoeden van kinderen. Je reikt kinderen middelen aan en moedigt ze aan om zich te ontwikkelen. Je leert oog hebben voor de behoeften van het kind en wordt getraind in pedagogische observatie.


Meer dan een derde van de lestijd loop je stage in kinderdagverblijven, kleuterschool of buitenschoolse kinderopvang (0 tot 12 jaar). Tijdens je keuzestage kan je je eigen talenten accentueren en je voorbereiden op je verdere toekomst.

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Expressie 2
Maaltijdzorg 1
Zorg voor het lichaam 3
Zorg voor mensen 6
Stages 12
Aantal lesuren per week 34