3 Verzorging-voeding

Praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt op een baan in de zorgsector.

In de tweede graad bouw je kennis en vaardigheden op om die in de derde graad uit te breiden en toe te passen tijdens de stages.

Je start in het derde jaar met een praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt op de arbeidswereld.

Meer dan de helft van de lestijden wordt besteed aan technische vakken en praktijk. Tijdens de inleefdagen worden kennis en vaardigheden vakoverschrijdend en themagericht geoefend.

De leerplandoelen worden permanent geëvalueerd. Dat betekent dat je dagelijks gequoteerd wordt op inzet, taken, toetsen, houding, kennis, vaardigheden,…

Regelmatig wordt het gewone lesrooster vervangen door projecten zoals fitte school, kicken,…

Dactylografie 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Linnen- en interieurzorg 4
Maaltijdzorg 5
Mode 1
Muzikale Opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Toegepaste informatica 1
Zelfzorg 4
Zorg voor mensen 3