2 Moderne wetenschappen

Degelijke algemene vorming met een eerste kennismaking met economie, exacte wetenschappen en gedrags- en cultuurwetenschappen.

In het tweede jaar zijn er maar liefst 26 lesuren
gemeenschappelijk. De aanvullende uren gaan hier naar de vakken SEI (socio-economische initiatie) en WW (wetenschappelijk werk).

De basisoptie wordt sterk geprofileerd door beide vakken. Daarnaast wordt er één uur extra wiskunde voorzien, wat de mogelijkheid moet bieden om het vak nog meer in te oefenen.

De disciplines die in de basisoptie Moderne wetenschappen aan bod
komen zijn economie, exacte wetenschappen en gedrags- en cultuurwetenschappen. Deze kennismaking draagt bij tot een bredere oriëntering van de leerlingen na de eerste graad. Economie en gedrags- en cultuurwetenschappen komen aan bod in het vak SEI, de exacte wetenschappen in het vak WW.

In het vak SEI worden facetten uit het sociale en economische leven behandeld. De leerlingen maken kennis met economie als wetenschap: produceren en consumeren, behoeftebevrediging en
schaarsteproblematiek.

In het vak WW krijgen de exacte wetenschappen de nodige aandacht, waarbij men vertrekt van het begrijpen van de fysische werkelijkheid. De leerlingen maken kennis met de wetenschappelijke methode.

Bovendien worden tussen de vakken SEI en WW dwarsverbindingen gelegd via projectwerking.

Deze optie kan voorbereiden op de richtingen Economie, Humane wetenschappen en Wetenschappen.

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Informatie- en communicatietechnologie 1/2
Leersleutels 1/2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Socio-economische initiatie 3
Techniek 2
Wetenschappelijk werk 2
Wiskunde 5
Totaal 33