6 Latijn-Wiskunde

Focus op de grote Latijnse auteurs en flinke dosis wiskunde en wetenschappen.

De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage tot de vorming van het abstracte denken, de zin voor analyse en nauwkeurig werken. In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs.

Naast het zware programma van wiskunde kies je ook voor een extra pakket wetenschappen.

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Vrije ruimte / seminaries 2
Totaal 33