6 Latijn-Wetenschappen

Focus op Latijn en wetenschappen.

In deze studierichting komen de leerlingen via het Latijn in
contact met de taal, literatuur en cultuur van de Romeinen en
via de wetenschappen met de natuurverschijnselen waarin het
dagelijkse leven zich afspeelt.

Beide aspecten van deze studierichting doen een bijzonder
beroep op het abstraherend vermogen en de aandacht voor
methode en nauwkeurigheid, zowel bij het wetmatige, als bij
het lezen van Latijnse teksten.

Naast een programma van 4uur wiskunde kies je ook voor een extra pakket wetenschappen.

Voor het aanbod seminaries: klik hier

Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Vrije ruimte / seminaries 2
Totaal 33